Newsletter:
Log4 na FacebookuBezpieczny MagazynLog4
REKLAMA

Widlak List 2020: Różnorodny rynek wózków widłowych

Widlak List 2020_okładkaRynek wózków widłowych w Polsce na tle rynku światowego, notującego wzrost w wysokości 0,3%, prezentuje się bardzo dobrze. Jeszcze lepiej przedstawia się porównanie do rynku europejskiego, który zanotował spadek o 0,9% w stosunku do 2018 r. Według World Industrial Truck Statistics spośród wszystkich kontynentów dodatni bilans ma tylko Azja, w której nastąpił wzrost liczby wózków widłowych o 2,7%.

Miniony niepewny rok jest zamknięty. Obecną sytuację na światowych rynkach trudno opisać. Logistyka nie jest branżą, która mocno cierpi w czasie ogłoszonej pandemii. Niektóre obszary, jak e-commerce, cieszą się nieznanym dotąd zainteresowaniem. Obecne okoliczności źle wpływają natomiast na logistykę sprzętową oraz rynek wózków widłowych.

W raporcie Widlak List 2020 wypowiadający się praktycy prezentują rozmaite opinie – rynek wózków widłowych jest bardzo różnorodny. Są oni jednak zgodni co do jednego – mają obawy o przyszłość biznesową, którą trudno przewidzieć. Ze względu na pandemię wszyscy pracują mniej i jednogłośnie twierdzą, że sytuacja jest uzależniona od koronawirusa i nie będą mogli zbyt długo funkcjonować w obecnym stanie. Gospodarka musi wrócić na właściwe tory, choć każdy ma świadomość, że wiele się może zmienić.


1. Sytuacja gospodarcza Polski w 2019r.
Według wstępnych danych GUS w 2019 r. PKB w Polsce wzrosło o 4%. Ogólne ceny towarów i usług konsumpcyjnych w pierwszej połowie 2019 r. znacznie wzrosły. Wartość dodana ogółem zmalała nieznacznie, jednak sektor budownictwa widocznie ucierpiał. Ogólny wskaźnik koniunktury gospodarczej pod koniec 2019 r. kształtuje się na poziomie niższym niż w roku poprzedzającym. Bardzo ważnym czynnikiem mającym wpływ na gospodarkę kraju jest pandemia wirusa SARS-CoV-2, jednak spekulacje dotyczące skutków są obarczone dużym marginesem błędu.

 
2. Rynek powierzchni magazynowych i przemysłowych
Rok 2019 charakteryzował się wysokim popytem i podażą powierzchni przemysłowych i magazynowych. Popyt brutto wyniósł 4,01 mln mkw., czyli podobnie jak w 2018 r., a do użytku oddano 2,71 mln mkw. nowych powierzchni magazynowo-produkcyjnych. Wskaźnik pustostanów wzrósł w stosunku do roku poprzedniego o 2 p.p. i wyniósł 6,5% na koniec roku. W budowie pozostawało jeszcze 1,9 mln mkw. powierzchni magazynowych.
 
3. Rynek wózków widłowych
Na polskim rynku można zauważyć stały wzrost liczby wózków widłowych. Porównując z rynkiem europejskim, pozycja Polski poprawia się z roku na rok. Wykresy wskazują, że klienci najczęściej wybierają używane pojazdy spalinowe lub nowe elektryczne. Z jednej strony jest to spowodowane rozbudową floty, która umożliwi większy obrót towarów i tańszy zakup wózków spalinowych.Z drugiej strony udział w wyścigu technologicznym zmusza do skorzystania z nowoczesnych technologii.
 
4. Wózki widłowe według udźwigu
W 2019 r. zarejestrowane nowe wózki widłowe o napędzie elektrycznym stanowiły aż 72% ogółu, natomiast używane zaledwie 28%. W niemal każdej kategorii udźwigu przewyższała liczba rejestracji nowych wózków widłowych. Podsumowując analizę rynku, struktura dominującego udźwigu jest taka sama zarówno dla pojazdów używanych, jak i nowych – najpopularniejsze były wózki o udźwigu do 2 ton, drugie miejsce zajęły te w przedziale od 2 do 3 ton, a trzecie od 3 do 4 ton.
 
5. Dominujący udźwig
Struktura rejestracji wózków widłowych jest bardzo podobna do tej z 2018, 2017 czy nawet 2016 r. W dalszym ciągu dominują wózki z udźwigiem do 2 ton, niemniej impet tego trendu wzrostowego znacząco przyhamował. Co ważniejsze, zaobserwować można wyższą liczbę rejestracji wózków każdej nośności, co przemawiać może ciągłym rozwojem branży logistycznej – wzrost ten jest jednak mniejszy niż w latach poprzednich, co świadczy również o spowolnieniu rozwoju tego sektora. Zaznaczyć również należy, że tendencja wzrostowa prawdopodobnie zostanie przełamana w 2020 r., co może być spowodowane pandemią wirusa SARS-CoV-2 oraz zapowiadanym przez wielu ekonomistów kryzysem gospodarczym.
 
6. Wózki widłowe według miejsca rejestracji
Według danych uzyskanych z Urzędu Dozoru Technicznego w 2019 r. liczba wózków zarejestrowanych w Polsce wzrosła o 17,3%. Liderem wózków podnośnikowych w Polsce pod względem liczby wózków zarejestrowanych jest oddział w Łodzi. To nowość, gdyż w ostatnich latach to Poznań był liderem. Najwięcej rejestracji nowych wózków widłowych odnotowano natomiast w Warszawie. Główną przyczyną tego stanu jest fakt, że większość firm leasingowych ma w tym mieście swoją siedzibę.
 
7. Leasing wózków widłowych
W 2019 r. odnotowano spadek wartości netto rynku leasingu w porównaniu do 2018 r. o 4765,5 mln zł (5,8%). Jednocześnie nastąpił wzrost wartości środków finansowych przeznaczonych na leasing wózków widłowych. Wartość środków finansowych wyniosła 1297,7 mln zł. W pierwszym półroczu 2019 r. 17 przedsiębiorstw prowadziło działalność leasingową wózków widłowych.
 
8. Wartość rynku wózków widłowych
W 2019 r. odnotowano wzrost wartości rynku wózków widłowych – przekroczyła ona 20 mld zł. Zakupione w poprzednim roku nowe oraz używane wózki widłowe wyceniono na 3248,71 mln zł, z czego 2519,09 mln zł zostało przeznaczone na zakup nieużywanych do tej pory wózków.

Pliki do pobrania:

  • Widlak List 2020
    Co nam zaś mówi statystyka prezentowana w raporcie Widlak List 2020? Na rynku w 2019 r. w eksploatacji było 237 715 wózków widłowych, a w tym samym roku przybyło 29 109 szt. nowych wózków, co stanowi 12-procentowy udział w rynku. Na uwagę zasługuje zmiana w liczbie wózków z napędem elektrycznym rejestrowanych w Urzędzie Dozoru Technicznego. Nominalnie było ich 11 669 szt. – o 7% więcej niż rok wcześniej.
REKLAMA
Ta strona wykorzystuje ciasteczka lub podobne technologie do przechowywania informacji. Brak zmiany w ustawieniach przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej w naszej polityce prywatności.