Newsletter:
Log4 na FacebookuBezpieczny MagazynLog4
REKLAMA

Raport Widlak List 2019

Branża logistyczna, przeżywa niezwykłą dynamikę rozwoju mierzoną ilością zbudowanej powierzchni magazynowej, liczbą przewiezionych ładunków, ilością dostarczonego towaru do odbiorcy czy zakupionego sprzętu. Rok 2018 charakteryzował się wysokim rozwojem gospodarczym, będący na fali wzrostu PKB był większy o 5,1% względem roku poprzedniego. Jednocześnie poziom bezrobocia jest najniższy od lat. Na koniec roku wyniósł 5,8%.
 Widlak_List_2019
Rynek powierzchni magazynowych i przemysłowych
Ubiegły rok charakteryzował się wysokim popytem i podażą powierzchni przemysłowych i magazynowych. Popyt brutto wyniósł 4,01 mln mkw., a do użytku oddano 2,21 mln mkw. nowej powierzchni magazynowo - produkcyjnej. Wskaźnik pustostanów utrzymał się na takim samym poziome co rok wcześniej i wynosił 4,5%. Na koniec roku  odnotowano, ze w budowie pozostawało jeszcze prawie 2 mln mkw. powierzchni magazynowych.
 
Rynek wózków widłowych
Na podstawie danych rejestrowych Urzędu Dozoru Technicznego, można stwierdzić, że rynek wózków widłowych się rozwija, a liczba rejestrowanych wózków rośnie. Wskazuje na to przedstawiona  w raporcie Widlak List 2019 sytuacja na rynku wózków widłowych w Polsce. Analiza dotyczy liczby zarejestrowanych wózków widłowych w 2018 roku, w podziale na wózki nowe i używane oraz ze względu na rodzaj napędu.
 
Dominującym udźwigiem w 2018 roku były wózki o tonażu do 2 ton, które stanowią 51,1% wszystkich rejestracji – jest więc to niewielki wzrost w porównaniu do roku poprzedniego. Drugie miejscu zajęły te o udźwigu od 2 do 3 ton (24,5% wszystkich rejestracji), a trzecie – od 3 do 4 ton (15,1%). Na kolejnych miejscach uplasowały się pojazdy o tonażu od 4 do 5 ton (4,6%) oraz od 5 do 6 ton (2,8%). Udział wózków o większych udźwigach jest wciąż nieznaczny – to około 1,8% wszystkich rejestracji. Widoczna jest tendencja zmiany dominacji nowe vs używane wózki widłowe na korzyść tych pierwszych.
 Stosunek rejestracji nowych i używanych elektrycznych wózków widłowych
Z danych Urzędu Dozoru Technicznego wynika, że 2018 rok był kolejnym z rzędu, w którym odnotowano zwiększenie ilości rejestracji wózków widłowych. W szczególności wzrost zauważono w regionach, gdzie branża magazynowa odgrywa ważną rolę tj. Warszawa, Poznań i Łódź. W tych miastach widoczna jest duża popularność wózków widłowych o napędzie elektrycznym. 
 
Leasing wózków widłowych
W 2018 roku nastąpił, podobnie jak w roku wcześniejszym, wzrost wartości środków finansowych przeznaczonych na leasing wózków widłowych oraz liczby wózków oddanych w leasing. Wartość środków finansowych wyniosła 944,6 mln PLN, natomiast liczba wózków 10 307 szt. Na polskim rynku 20 przedsiębiorstw prowadziło działalność leasingową wózków widłowych.
 
Rynek według WITS
Rynek wózków widłowych w ostatnich dwu latach ostro „przyspieszył” kolejny rok z rzędu przekroczono liczbą pięciu tysięcy maszyn(5616 szt., w 2017 r. były to 5882 wózki widłowe).  Dynamika wzrostu 18% jest wprawdzie mniejsza od tej z roku ubiegłego(23%), ale poziom wyjściowy jest inny. Rozwijająca się w dobrym tempie gospodarka potrzebuje nowoczesnych rozwiązań w zakresie transportu wewnętrznego, gospodarka magazynowa dostosowując się do potrzeb zmieniającego się rynku, oferuje sprzęt spełniający jego oczekiwania.

Opinie dostawców
W raporcie Widlak List publikujemy opinie dostawców wózków widłowych i innych podmiotów związanych z rynkiem, ich opinie są w swej istocie zbieżne i różnią się niuansami, potwierdzając dobry czas dla wózków widłowych. Bo to jest dobry czas dla tych maszyn, a szczególnie dla wózków z napędem spalinowym, które znacząco poprawiły dynamikę wzrostu aż o 48% r/r, wzmacniając tym samym udział w dostawach do 24%.
 
Więcej w raporcie Widlak List 2019
 
Andrzej Szymkiewicz
REKLAMA
Ta strona wykorzystuje ciasteczka lub podobne technologie do przechowywania informacji. Brak zmiany w ustawieniach przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej w naszej polityce prywatności.