Newsletter:
Log4 na FacebookuBezpieczny MagazynLog4
REKLAMA

Prognozy KUKE

Prognoza KUKEWzrost gospodarczy w 2018 roku wpływa na wyższą dynamikę rejestracji nowych firm – jednak liczba upadłości i poziom zatorów płatniczych utrzymuje się na poziomie podobnym do 2017 roku. Niestety wciąż ubezpieczenie obrotu gospodarczego i należności jest zbyt rzadko stosowaną formą zabezpieczenia firmy przed nierzetelnym kontrahentem.
 
Prognozy KUKE na 2018 rok[1]:
  • Liczba upadłości przedsiębiorstw: około 598 firm, czyli blisko 3% więcej niż w roku 2017. W 2017 roku na skutek niewypłacalności, działalność gospodarczą zakończyły 583 przedsiębiorstwa, natomiast w grudniu 2016 r. roczna krocząca suma upadłości wynosiła 603.
  • Liczba upadłości i restrukturyzacji na poziomie ok. 1000 podmiotów, co oznacza wzrost o około 9,8% r/r.
Tymczasem w okresie styczeń-luty 2018 działalność gospodarczą rozpoczęło 44 067 nowych firm zarejestrowanych w CEIDG w porównaniu do 40 874 w analogicznym okresie 2017 roku[2]. W 2017 roku powstały też 9292 spółki prawa handlowego[3]. Oznacza to wzrost r/r o około 8% i stanowi znacząca przewagę nad dynamiką upadłości przewidywaną w całym 2018 roku. Niestety, nawet dobra koniunktura i wysokie tempo wzrostu gospodarczego nie chronią firm przed zatorami płatniczymi[4]. Po trzecim kwartale 2017 roku aż 52% przedsiębiorstw notowało opóźnienie płatności o 60 dni w ostatnich 6 miesiącach[5]. Utrata płynności finansowej z kolei to jeden z najczęstszych powodów upadłości firm.
 
Prawidłowe zarządzanie ryzykiem jest szczególnie ważne w działalności międzynarodowej. W 2017 roku polski eksport wyniósł 203,7 mld EUR i wzrósł w stosunku do 2016 roku o 10%[6]. Znaczący udział w wypracowaniu tego wyniku miały firmy z sektora MŚP.
 
Janusz Władyczak_prezes_zarządu KUKEProwadzenie działalności wymaga wiedzy z zakresu zarządzania ryzykiem. Problemy wynikające z zatorów płatniczych, niewypłacalności kontrahentów czy niestabilna sytuacja gospodarcza na rynku zagranicznym mogą zagrozić istnieniu eksportującego przedsiębiorstwa. Właśnie po to, by umożliwić przedsiębiorstwom niwelowanie ryzyk i zwiększyć ich potencjał rozwoju – w tym na arenie międzynarodowej – dostępne są takie rozwiązania, jak ubezpieczenia transakcji handlowych i inwestycji, gwarancje czy faktoring. Dobre zaplanowanie zabezpieczeń to klucz do sukcesu i możliwość uniknięcia trudności w prowadzeniu działalności. W KUKE, na co dzień wspieramy przedsiębiorców zarówno w transakcjach krajowych, jak i zagranicznych – nie tylko dostarczając odpowiednie instrumenty zabezpieczające, ale także będąc stałym doradcą naszych klientów. Wraz z rosnącą wiedzą o dostępnych zabezpieczeniach i dzięki wykorzystaniu ich przez przedsiębiorców – wpływ upadłości firm na płynność finansową ubezpieczonych podmiotów może zostać znacznie ograniczony, z korzyścią dla całej gospodarki” – mówi Janusz Władyczak, prezes zarządu KUKE S.A.
 
Zawarte w prognozie dane znajdują już odzwierciedlenie w raportach dotyczących upadłości i restrukturyzacji w styczniu i lutym 2018 roku:
  • w styczniu 2018 roku 56 upadłości (wobec 47 w 01.2017)
  • w lutym 2018 roku 48 upadłości (48 w 02.2017).
Wsparcie małych i średnich przedsiębiorstw jest kluczowe dla umacniania polskiej gospodarki. Należy pamiętać, że takie podmioty mogą być skutecznymi eksporterami, dzięki czemu będą umacniać swoją pozycję na rynku. Potrzebne jest tylko odpowiednie dobranie narzędzi zabezpieczających i wspierających biznes. Ponad 60% europejskich MŚP spotkała się z prośbą o wydłużenie terminu płatności, a około 23% zwiększyłoby zatrudnienie, gdyby płatności od kontrahentów były regulowane w terminie. Aż 33% deklaruje, że zatory płatnicze stanowią poważną barierę w rozwoju biznesu[7].

Małe i średnie przedsiębiorstwa są szczególnie podatne na utratę płynności, ponieważ ich źródła przychodów mogą być mało zdywersyfikowane, a płynność finansowa niska. Faktoring może nie tylko poprawić płynność finansową eksportera, ale także zapewnić bezpieczeństwo wymiany handlowej. Rynek już zauważył tę możliwość – wartość obrotu w ramach faktoringu eksportowego pełnego wyniosła w 2017 roku  22,3 mld PLN wobec 18,8 mld PLN w roku 2016, co oznacza wzrost o 18,65%[8].
 
KUKE
Foto: KUKE


[1] Prognoza opiera się na założeniu tempa wzrostu gospodarczego w 2018 r. na poziomie 4,2% oraz podwyższeniu wskaźnika rentowności obrotu netto firm do 4,6%. Prognoza została opracowana przez Biuro Analiz Polskiego Funduszu Rozwoju S.A.

[2] Według danych https://www.bazafirmceidg.pl

 

[4] Według danych Głównego Urzędu Statystycznego wzrost PKB w Polsce w 2017 wyniósł 4,6%.

[6] Według danych Głównego Urzędu Statystycznego

[7] Według danych firmy windykacyjnej Intrum Justitia w raporcie „European Payment Index 2017”

[8] dane Polskiego Związku Faktorów

REKLAMA
Ta strona wykorzystuje ciasteczka lub podobne technologie do przechowywania informacji. Brak zmiany w ustawieniach przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej w naszej polityce prywatności.