Newsletter:
Log4 na FacebookuBezpieczny MagazynLog4
REKLAMA

Magazyn Kuehne + Nagel w Święcicach liderem konkursu

Rynek powierzchni przemysłowej i magazynowej notuje rekordy, a liczba magazynów oddanych w użytkowanie systematycznie się zwiększa. Są to obiekty przystosowane do procesów i operacji, jakie w nich się odbywają. Magazyny klasy A mają coraz wyższy standard wykonania i przystosowania do odpowiednich procesów. Nowoczesne technologie stosowane w procesach składowania i magazynowania pozwalają na osiąganie wysokich standardów bezpieczeństwa w magazynie.
 VI_konkurs_BPwM_00009
Konkurs „Lider bezpiecznej pracy w magazynie” promuje wdrażanie nowoczesnych rozwiązań technicznych i organizacyjnych podnoszących standardy bezpieczeństwa pracy. Kolejna, VI jego edycja wyłoniła zwycięzcę, który uzyskał największą liczbę punktów oceniających poziom bezpieczeństwa na podstawie ankiety zawierającej 67 pytań.
 
„Liderem bezpiecznej pracy w magazynie” za 2019 rok został magazyn firmy Kuehne + Nagel w Święcicach, który uzyskał 544 punkty na 569 możliwych do zdobycia, co stanowi 95,61% idealnego poziomu bezpieczeństwa wyznaczonego przez ankietę. Wynik ten stanowi odzwierciedlenie bardzo wysokiego poziomu kultury bezpieczeństwa pracy w magazynie w Święcicach. W pokazanej prezentacji aktywność w zakresie ciągłego doskonalenia, przypominania zasad bezpieczeństwa oraz podnoszenie świadomości bezpiecznej pracy wychodziły poza obszary pracy, angażując również rodziny pracowników. Takie działania mają sens i przynoszą określone skutki w postaci kolejnych dni bez wypadku, a tych w magazynie w Święcicach było już ponad 1400.
 Dr Sławomir Halusiak z Politechniki Łódzkiej wręcza statuetkę_00001
Statuetkę z rąk dr. Sławomira Halusiaka, członka kapituły konkursu, odebrał Jarosław Brzoza, national health & safety specialist w magazynie Kuehne + Nagel w Święcicach.
 Paweł Puczkowski z firmy Camso Polska SA wręcza dyplom_00006
W imieniu mecenasa konkursu – firmy Camso Polska SA – pamiątkowy dyplom wręczył Paweł Puczkowski.
 Jarosław Brzoza, national health & safety specialist w magazynie Kuehne + Nagel w Święcicach
To już drugi z rzędu tytuł dla magazynu w Święcicach, a czwarty dla firmy Kuehne + Nagel Sp. z o.o., której dwa poprzednie magazyny, w Chorzowie i Gądkach, zdobywały ten tytuł. To świadczy o kompleksowym podejściu firmy do bezpieczeństwa pracy. Widoczne to było w odpowiedziach na pytania zawarte w ankiecie, która jest bardzo szczegółowa i obejmuje wszystkie obszary w magazynie, jest więc swoistym audytem bezpieczeństwa, co podkreślali uczestnicy konkursu.
 Krzysztof Dębski z Urzędu Dozoru Technicznego_00003
Na konferencji podsumowującej zmagania konkursowe Krzysztof Dębski z Urzędu Dozoru Technicznego omówił nowe uwarunkowania prawne dotyczące eksploatacji wózków jezdniowych, skupiając się na problematyce resursu i wynikających z tego obowiązkach eksploatującego wózki jezdniowe. Rozporządzenie obowiązuje od grudnia 2018 r., jednak świadomość tego, czym jest resurs i jakie wynikają z tego obowiązki dla eksploatującego urządzenie, jest wśród użytkowników mała. Prowadzi to do wielu nieporozumień, które wyjaśniał ekspert Urzędu Dozoru Technicznego.
 Paweł Puczkowski z firmy Camso Polska SA_00007
„Odpowiednio dobrana opona to bezpieczeństwo dla wózka i operatora” – takim tematem zajął słuchaczy Paweł Puczkowski z firmy Camso Polska SA. W swoim wystąpieniu przybliżył działalność firmy, która jest światowym liderem w projektowaniu, produkcji i dystrybucji wysokiej jakości opon przemysłowych, felg, gąsienic i systemów gąsienicowych. Omówił produkty, które charakteryzują się wysokimi parametrami technicznymi, przeznaczone dla konkretnych operacji transportowych. Pokazał narzędzia, które pomagają w optymalizacji kosztów użytkowania sprzętu wykorzystującego opony Camso w wózkach widłowych z zachowaniem wysokich parametrów bezpieczeństwa.
 Grzegorz Kozłowski z firmy Kramp_00001
Grzegorz Kozłowski z firmy Kramp przedstawił osiągnięcia firmy w zakresie bezpieczeństwa pracy, prezentując rozwiązania techniczne wpływające na poprawę jakości i bezpieczeństwa operacyjnego realizowanych zadań. Wdrożony system ELOprotect zapewnia bezpieczeństwo osób i wózków widłowych pracujących w wąskich korytarzach magazynów wysokiego składowania, skutecznie zapobiega nieuprawnionemu wejściu w strefę operacyjną wózka. Opracowana piramida wypadkowa mówi o tym, że 600 zdarzeń potencjalnie wypadkowych powoduje 30 drobnych urazów, 10 lekkich wypadków i 1 poważny wypadek. Piramida wypadkowa jest swoistym mottem pracy w firmie, kształtując świadomość bezpiecznej pracy.
 Tomasz Chojnacki z Polskiego Stowarzyszenia Techniki Magazynowej
Norma PN-EN 15635 jako zbiór zasad do bezpiecznego użytkowania regałów, to temat wystąpienia  Tomasza Chojnackiego z Polskiego Stowarzyszenia Techniki Magazynowej. Norma dedykowana użytkownikom magazynów zawierająca zasady postępowania, pozwalające w sposób bezpieczny realizować zadania składowania i przemieszczania towarów w magazynie. Omówił procedury powołania osoby odpowiedzialnej za bezpieczeństwo systemów składowania PRSES (Person Responsible for Storage Equipment Safety) oraz jej obowiązki i zadania w magazynie. 
 Na sali konferencyjnej_00004
Ankiety konkursowe są źródłem bardzo interesujących danych. Na ich podstawie tworzymy indeks bezpieczeństwa w magazynie, który pokazuje bardzo wysoki poziom, wynikający zapewne z małej próby badawczej. Mamy świadomość, że tak jest, ale do konkursu przystąpiły firmy, które procedury bezpieczeństwa wdrażają w życie i mają wysoki poziom kultury bezpieczeństwa pracy. To one wyznaczają standardy, a jak widać po badaniu, te standardy są na bardzo wysokim poziomie.
 
Konkurs będzie ewoluował w kierunku pogłębionych analiz wybranych obszarów, przez co należy rozumieć nowe kategorie, które będą oceniane przez kapitułę. Te zmiany, sygnalizowane przez samych uczestników, będą wprowadzane w drugiej połowie bieżącego roku. Już teraz zapraszamy do udziału firmy, które mają ambicje wdrażania zasad bezpieczeństwa pracy na wysokim poziomie.
REKLAMA
Ta strona wykorzystuje ciasteczka lub podobne technologie do przechowywania informacji. Brak zmiany w ustawieniach przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej w naszej polityce prywatności.