Newsletter:
Log4 na FacebookuBezpieczny MagazynLog4
REKLAMA

Rok 2017 na fali inwestycji

emil4fotobarometrefl4kw2017-1Ostatni odczyt „Barometru EFL”[1] jednoznacznie wskazuje na poprawę sytuacji w sektorze MŚP. Wprawdzie w IV kwartale wartość wskaźnika spadła o 1,1 pkt. w porównaniu do kwartału III br., ale była wyższa o 2,9 pkt. niż w analogicznym okresie 2016. Ponadto około 41 proc. małych i średnich przedsiębiorstw zamierza inwestować. Stąd można mówić o panującym klimacie inwestycyjnym, co więcej, prognozy wskazują, że klimat ten jeszcze długo będzie się utrzymywał.
 
Inwestycje motorem sektora MŚP
Wskaźnik informujący o skłonności do wzrostu mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw („Barometr EFL”) za IV kwartał br. wyniósł 58,2 pkt. Co więcej, wartość ta znajduje się ponad progiem OR[2], co oznacza, że panujące warunki sprzyjają rozwojowi sektora MŚP. Ponadto potwierdziły się domysły ekspertów EFL, że wartość barometru spadnie pomiędzy III a IV kwartałem, jak miało to miejsce w analogicznym okresie ubiegłego roku. Jednak mimo tego nieznacznego spadku odnotowane wartości wciąż są wyższe niż w całym 2016 roku. Słowem – mimo odrobinę gorszych prognoz w sektorze MŚP, przedsiębiorcy dostrzegają potencjał i szansę na rozwój w perspektywie najbliższych miesięcy.
 emilfotobarometrefl4kw2017-2
Zachwiania w IV kwartale nie naruszają optymistycznych prognoz
Ze szczegółowej analizy „Barometru EFL” za IV kwartał można wysnuć kilka konkluzji ściśle ze sobą powiązanych. Pierwsza – wysoka wartość głównego wskaźnika utrzymuje się dzięki inwestycjom. Ponad 40 proc. przedsiębiorców kalkuluje i przewiduje wzrost inwestycji. Co więcej, jest to najwyższy odsetek w ciągu dwóch lat (2016-2017). Druga – pesymistyczne nastroje wśród przedsiębiorców spowodowały niewielki spadek wskaźnika w obrębie ostatnich kwartałów. Około 20 proc. firm bierze pod uwagę spadek inwestycji, natomiast ponad 15 proc. firm liczy się ze spadkiem zapotrzebowania na zewnętrzne finansowanie. Trzecia – 26 proc. przedsiębiorców optymistycznie odnosi się do kwestii płynności finansowej – mimo że wynik ten nie jest zbyt zadowalający, to obserwuje się tendencję wzrostową. Czwarta i ostatnia konkluzja – ponad 28 proc. właścicieli firm spodziewa się zwiększenia sprzedaży, co stanowi wynik o 1,6 p.p. niższy niż w III kwartale br.
 
Konsumpcja, inwestycje, produkcja przemysłowa i eksport to swoiste silniki pobudzające polską gospodarkę. Trudno się z tym stwierdzeniem nie zgodzić, dowodzą tego ostatnie wartości wskaźników makroekonomicznych. Główny Urząd Statystyczny podaje, że PKB w III kwartale br. wzrosło o 4,7 proc. Równolegle Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej informuje, że poziom bezrobocia w październiku osiągnął rekordowo niski poziom – 6,6 proc. Dla pełniejszego obrazu sytuacji należy też wspomnieć o wynikach branży leasingowej. Od stycznia do września bieżącego roku leasingiem sfinansowano inwestycje o wartości blisko 48 mld zł, co stanowi prawie 13 proc. wzrost.
 
– Z takimi statystykami Polska plasuje się w ścisłej europejskiej czołówce. Z obiektywnymi wskaźnikami korespondują subiektywne prognozy przedsiębiorców. Bo choć kwartał do kwartału widzimy drobne spadki, to jednak w ujęciu rocznym nastroje w sektorze MŚP są lepsze – mówi Radosław Kuczyński, prezes EFL.
 
Źródło: EFL


[1] Barometr EFL – syntetyczny wskaźnik informujący o skłonności firm z sektora MŚP do wzrostu (tj. rozwoju rozumianego, jako stawianie sobie przez przedsiębiorstwa celów związanych ze wzrostem sprzedaży i produkcji, ekspansją na nowe rynki i maksymalizacją zysków, co jest związane z inwestycjami w środki trwałe). Badanie przygotowywane jest przez Ecorys na zlecenie Europejskiego Funduszu Leasingowego SA., a jego wyniki są publikowane co kwartał. Jego uczestnicy to mikro-, małe i średnie firmy z całej Polski. W badaniu wzięła udział reprezentatywna grupa 600 mikro-, małych i średnich firm. Aktualna edycja badania odbyła się w dniach 6-13 listopada 2017 r.

[2] Próg OR – podstawowa miarą analityczna stosowana podczas badania, który stanowi algorytm stworzony na podstawie danych zgromadzonych w trakcie badania przedsiębiorców. Przyjmuje wartości od 0 do 100, przy czym zagregowany wynik powyżej 50 pkt. oznacza, że występują sprzyjające warunki do rozwoju sektora MŚP, natomiast wynik niższy (poniżej 50 pkt.) oznacza, że warunki te są niekorzystne. Zatem poziom 50 pkt. stanowi próg OR, czyli poziom ograniczonego rozwoju.

REKLAMA
Ta strona wykorzystuje ciasteczka lub podobne technologie do przechowywania informacji. Brak zmiany w ustawieniach przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej w naszej polityce prywatności.