Newsletter:
Log4 na FacebookuBezpieczny MagazynLog4
REKLAMA

Eksport w firmach z sektora MŚP

_EGE0298xp4small okFedEx Express, spółka zależna FedEx Corp. i największa na świecie firma świadcząca usługi przewozów ekspresowych, przedstawia wyniki kolejnej części badania FedEx SME Export Report, dotyczącej europejskich małych i średnich przedsiębiorstw. Badanie przeprowadziła firma Harris Interactive. Uczestniczyło w nim 4500 podmiotów z sektora MŚP. Wszystkie dane odnoszą się do aktualnie eksportujących przedsiębiorstw.
 
Eksport w Europie i poza nią
Według FedEx SME Export Report, prawie 9 na 10 (89%) europejskich przedsiębiorców z sektora MŚP wysyła swoje towary do innych krajów w Europie. Dla porównania – 73% przedsiębiorców z Bliskiego Wschodu, Indii, Afryki (MEISA) i jedynie 48% z Azji Pacyficznej eksportuje w obrębie swoich regionów. W ujęciu globalnym (biorąc pod uwagę wyniki ze wszystkich badanych krajów), średnio 74% małych i średnich firm sprzedaje towary na rynkach w swoim regionie. Europejskie MŚP najchętniej korzystają z transportu drogowego (66% badanych). Dużą popularnością cieszy się również transport lotniczy (52%), podczas gdy transport morski i kolejowy są używane rzadziej (odpowiednio 32% i 16%). Eksport stanowi średnio 65% przychodów europejskich firm z sektora MŚP.
 
Głównym partnerem biznesowym dla europejskich małych i średnich eksporterów są Niemcy – wskazuje to 51% badanych. Na drugim miejscu plasuje się Francja (47%), a dalej Belgia (33%). Istotnymi miejscami przeznaczenia są również Włochy i Hiszpania (każde po 31% wskazań). Z kolei głównym krajem eksportowym dla Niemiec jest Francja.
 
W ciągu ostatnich 12 miesięcy wyższe przychody z eksportu wewnątrzregionalnego odnotowało 26% badanych przedsiębiorców, co było spowodowane głównie wprowadzeniem do swojej oferty nowych produktów, wejściem na nowe rynki w Europie oraz zwiększeniem aktywności w sektorze e-commerce. Nieco ponad 1/3 badanych (34%) przewiduje wzrost tych przychodów w ciągu kolejnych 12 miesięcy. Dla porównania, przedsiębiorcy z Ameryki Łacińskiej oraz Indii są bardzo optymistyczni w tym zakresie – odpowiednio 58% oraz 69% z nich liczy na wyższe dochody z eksportu w swoich regionach w najbliższej przyszłości. Trzej główni gracze na europejskim rynku eksportowym to – wg badania – Niemcy, Francja oraz Wielka Brytania.
 
FedEx SME Export Report pokazuje, że w przypadku gdy europejscy przedsiębiorcy eksportują poza Europę, to ich rynkami docelowymi są głównie: Ameryka Północna (28% odpowiedzi), Azja (24%), Bliski Wschód (17%) i Afryka (16%). Wśród uczestniczących w badaniu przedsiębiorców, 53% z nich wskazało, że wysyła swoje towary poza Europę. To najniższy wynik spośród wszystkich regionów, które wzięły udział w badaniu (dla regionu MEISA wynosi on aż 88%, a dla Azji Pacyficznej – 83%). Niemal 30% europejskich MŚP przyznało, że ich przychody z eksportu poza Stary Kontynent w ostatnim czasie wzrosły, 34% z nich oczekuje wzrostów tych przychodów w następnym roku. W Europie, największymi optymistami pod tym względem są belgijskie MŚP – aż 48% z nich oczekuje wyższych przychodów z eksportu. Podobnie jak w przypadku eksportu wewnątrzregionalnego, tak i tutaj na wyższe przychody liczą głównie firmy z Ameryki Łacińskiej (49%) oraz Indii (65%).
 
„Badanie FedEx SME Export Report pokazuje, że eksport może służyć jako narzędzie przynoszące nowe, ciekawe możliwości, a prognozy dotyczące handlu zagranicznego są optymistyczne. To właśnie tutaj przedsiębiorcy powinni szukać swoich szans. W FedEx przykładamy szczególną wagę do wskazywanych przez eksporterów potrzeb dotyczących logistyki i staramy się znajdować dla nich najbardziej optymalne rozwiązania” – mówi Mariusz Mik, VP Operations Eastern Europe, FedEx Express.
 
Logistyka zyskuje na znaczeniu
Z badania FedEx SME Export Report wynika, że w ostatnich latach europejskie małe i średnie firmy ściślej współpracowały z usługodawcami logistycznymi – na co wskazało 31% respondentów. Jest to podyktowane wymogami konsumentów, którzy oczekują szybszych dostaw (39% odpowiedzi), a także wzrostem działalności eksportowej (37%). Europejskie MŚP uznają i doceniają rolę firm logistycznych w procesie ekspansji rynkowej. 34% przedstawicieli firm uznało ją za kluczową lub istotną, 44% - za dość istotną.
 Centrym dystrybucji przesyłek
Przedstawiciele eksporterów z europejskiego sektora MŚP biorący udział w badaniu uważają, że dostawcy usług transportowych pomagają im stawiać czoła nowym trudnościom biznesowym. Zgadza się z tym średnio 33% biorących udział w badaniu (najwięcej w Polsce – 42%). Dla porównania – w regionie APAC wynik ten wyniósł 51%, w regionie LAC – 60%, a w Indiach – aż 73%. Do tych problemów należy zaliczyć przede wszystkim rosnącą konkurencję – zarówno na rynku krajowym, jak i za granicą (31% oraz 33% odpowiedzi), wyższe koszty produkcji (27%), oraz przepisy utrudniające rozwój firmy (26%). 12% badanych przyznało, że jednym z wyzwań biznesowych jest dla nich mało efektywny łańcuch dostaw. 11% wskazało na brak wiedzy związanej z przepisami handlowymi.
 
Spośród wyzwań stojących przed europejskimi MŚP, autorzy badania zwracają uwagę na Brexit. Niepewność związaną z procesem wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej odczuwa 20% przedstawicieli firm z Europy. Największy wskaźnik dla tej odpowiedzi uzyskano właśnie w Zjednoczonym Królestwie – 35%. Prawie co trzecia europejska firma z sektora MŚP spodziewa się negatywnych skutków Brexitu w dłuższej perspektywie czasowej. Tylko 19% uważa, że będzie on dla nich korzystny.
 
O badaniu
Harris Interactive przeprowadził 9000 wywiadów (w tym 4500 w Europie) z przedstawicielami MŚP z 17 krajów[1], podzielonych na 4 regiony[2]. Badanie zostało przeprowadzone pomiędzy sierpniem i wrześniem 2016 roku. W badaniu wykorzystano metodę wywiadu telefonicznego oraz on-line. Wywiady podzielono po równo między kraje, wzięła w nim udział reprezentatywna liczba mikro (1-9 pracowników zatrudnionych na pełen etat), małych (10-49 pracowników zatrudnionych na pełen etat) oraz średnich firm (50-249 pracowników zatrudnionych na pełen etat). W badaniu wzięło udział po 500 firm z każdego kraju (w tym z Polski). Wyjątkiem jest Wielka Brytania, w której przebadano 1000 przedsiębiorstw.
 
Źródło : FedEx Express
Foto: FedEx Express


[1] Belgia, Brazylia, Chiny, Kolumbia, Francja, Niemcy, Hong Kong, Indie, Włochy, Japonia, Holandia, Polska, Singapur, Korea Południowa, Hiszpania, Tajwan i Wielka Brytania

[2] Azja i Pacyfik; Europa; Ameryka Łacińska i Karaiby; Środkowy Wschód, Indie i Afryka Południowa

REKLAMA
Ta strona wykorzystuje ciasteczka lub podobne technologie do przechowywania informacji. Brak zmiany w ustawieniach przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej w naszej polityce prywatności.